Çalışma Grubu

Prof.Dr. Lütfi Öveçoğlu (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

Prof.Dr. Hüseyin Çimenoğlu (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

Prof.Dr. Üner Çolak (Enerji Enstitüsü)

Doç.Dr. Afife Binnaz Hazar (Y.T.Ü. Metalurji Müh. Bölümü)

Doç.Dr. Murat Budakoğlu (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)