Deputy Director

  • Dr. Hasan GÖKÇE
  • Dr. Öğretim Üy. Hacı Abdullah TAŞDEMİR, Müdür Yardımcısı, Makine Mühendisliği