Genç Araştırmacılar

Dr. Selim Ertürk  (Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.)

Dr. Hasan Gökçe (Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.)

Dr. Duygu Ağaoğulları (Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.)

Dr. Onur Meydanoğlu (Assan)

Y.Müh. Raşit Sezer (Doktora öğrencisi)

Y.Müh. Tayfun Bel (Doktora öğrencisi)

Y.Müh. Ali Ulus (Teknik Alüminyum – Doktora öğrencisi)

Y.Müh. Emre Yılmaz (Arş.Gör. – Doktora öğrencisi)

Mustafa Yıldırır (Cevher Haz. Müh. Böl.)